KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA W PZP

Obowiązek elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych

Od 18.04.2018 Zamawiający musi udostępnić Wykonawcy elektroniczny kanał do przekazywania JEDZ. Wbrew opinii UZP nie może być to poczta e-mail. Wynika z to z analizy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z art. 10g ustawy Pzp.

Od 18.10.2018 ten obowiązek jest rozszerzony na wszelką komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą dla zamówień w tzw. progu unijnym.

Jak należy rozumieć obowiązek elektronicznej komunikacji?

Wbrew wielu informacjom pochodzącym głównie od komercyjnych podmiotów ale nie tylko, mamy do czynienia z obowiązkową elektroniczną komunikacją a nie z elektronizacją zamówień publicznych.

Na czym polega różnica?

Pojęcie elektronizacji zamówień oznacza cały złożony proces od pomysłu na zakup czy inwestycję lub usługę aż do realizacji umowy. Czyli wszystkie fazy obejmujące wewnętrze działania zamawiającego (planowanie, agregacja, szacowanie, podział, opis, komisja, wybór trybu, wszczęcie postępowania, komunikacja z wykonawcą w trakcie postepowania, udzielenie zamówienia, realizacja umowy). Takie przedsięwzięcie jako dalszy cel jest z pewnością słuszne, ale jest potężnym wyzwaniem dla organizacji i wymaga sporo czasu na wdrożenie. Jest też kosztowne.

Nie ma także pewności, że przyjęty model okaże się łatwy i przyjazny – nie da się tego ocenić przez pryzmat prezentacji systemu. Wdrożenie może też czasowo utrudniać pracę działu zamówień. Dodajmy do tego całkiem nowe prawo zamówień w przygotowaniu…które może sprawić, że wdrożony system kompleksowej elektronizacji nie będzie kompatybilny z prawem.

Tymczasem przepisy narzucają nam wyłącznie obowiązkową komunikację elektroniczną miedzy stronami postepowania. I ten aspekt pozostanie niezmienny nawet po nowelizacji Pzp. Obejmuje to przekazywanie przez obie strony np. ofert, dokumentów i oświadczeń Wykonawcy oraz wezwań ze strony Zamawiającego do uzupełnień lub wyjaśnień tych dokumentów.

W tym zakresie wypowiada się także Dyrektywa UE:

Motyw 52 preambuły dyrektywy

…Należy również sprecyzować, że obowiązkowe stosowanie elektronicznych środków komunikacji na mocy niniejszej dyrektywy nie powinno jednak zobowiązywać instytucji zamawiających do elektronicznego przetwarzania ofert, ani wprowadzać obowiązku elektronicznej oceny lub automatycznego przetwarzania. Ponadto zgodnie z niniejszą dyrektywą żaden element procesu zamówień publicznych po udzieleniu zamówienia nie powinien być objęty obowiązkiem stosowania elektronicznych środków komunikacji; obowiązek ten nie powinien też dotyczyć wewnętrznej komunikacji w obrębie instytucji zamawiającej.

Prace nad platformą e-zamówienia UZP trwają i nie będą zakończone w pierwotnie przewidzianym terminie.

Dlatego wszystkim Zamawiającym i Wykonawcom proponujemy Koło Ratunkowe!

Pracujemy w zamówieniach elektronicznych (aukcje elektroniczne z podpisem kwalifikowanym i licytacje zgodne z Pzp) od roku 2004. Znamy doskonale problemy tego obszaru, problemy z dokumentami elektronicznymi i znamy prawo zamówień publicznych.

Nasz system do komunikacji elektronicznej zapewnia bezpieczne i zgodne z zasadami przekazywanie plików elektronicznych pomiędzy stronami postępowania. Jest wirtualnym sekretariatem, do którego przychodzą i wychodzą elektroniczne dokumenty.

Do czasu wdrożenia platformy e-Zamówienia UZP, nasza komunikacja elektroniczna obejmuje ofertę, JEDZ i wszystkie pliki, które strony będą sobie przekazywać, w tym wezwania do wyjaśnień i uzupełnień.

Dlaczego Koło Ratunkowe?

Pomagamy, za niewielką opłatą, przetrwać do czasu wdrożenia centralnego systemu UZP. Nie wiążemy naszego klienta długotrwałą i kosztowną umową. Umowa jest zawarta online.

OFERUJEMY

1. System do komunikacji elektronicznej w postępowaniu Pzp

2. Generator JEDZ – wypełnij online i zapisz jako PDF

3. System do zakupów podprogowych (do 30.000 euro), zapytań o oferty Rfx, konkursów ofert

Zarejestruj się bezpłatnie w okresie promocji!

Logowanie

Masz już konto? Zaloguj się.

Rejestracja

Zarejestruj się w systemie bezpłatnie.

Promocja

Szybko skorzystaj z tej oferty!

Zarejestruj się w systemie w okresie promocji!

Wszelkie informacje o systemie EPZ dostępne są w zakładkach na stronie logowania i rejestracji oraz pomocy po zalogowaniu. Prostota systemu jest jego atutem!

Wykonawca – otrzyma miejsce do składania ofert i wszelkich dokumentów w sposób prosty i bezpieczny.

Zamawiający uzyska między innymi możliwość:

 • zarządzania kontami użytkowników, z podziałem na konto administratora, pracownika
 • szybkiego i prostego zakładanie postępowania z uwidocznienieniem w bazie postępowań dostępnych dla wszystkich użytkowników – wykonawców
 • zamieszczenia na własnej stronie BIP dedykowanego linku prowadzącego do własnych postępowań
 • zarządzania terminami składania ofert do postępowania
 • zarządzania pytaniami do SIWZ zadawanymi przez wykonawców
 • pobierania plików ofert i innych dokumentów złożonych przez wykonawców z podziałem na pliki z i bez tajemnicy przedsiębiorstwa
 • generowanie specjalnych poświadczeń – dowodów złożenia pliku w postępowaniu
 • automatycznego wgenerowania publicznej listy firm, które złożyły pliki w terminie składania ofert
 • indywidualnego wzywania wykonawców do składania wyjaśnień i uzupełnień oraz odbierania wyjaśnień od wykonawców
 • odbierania powiadomień przez pocztę e-mail o istotnych wydarzeniach w systemie EPZ
 • dostęp do systemu z dowolnego miejsca z dostępem do internetu przez większość popularnych przeglądarek

Więcej informacji o systemie EPZ w sekcji FAQ oraz w filmach instruktażowych dostępnych po bezpłatnej rejestracji w systemie.

ZALETĄ NASZEGO SYSTEMU JEST JEGO INTUICYJNOŚĆ, PROSTOTA I NISKA CENA

EPZ ogranicza się do funkcji wymaganych przez ustawę PZP, bez dodatkowych, często kosztownych i rozbudowanych funkcji całkowitego procesu zakupowego występującego najczęściej w korporacjach.

Nie płać za to, co nie jest Ci potrzebne!

DLACZEGO WARTO SZYBKO SKORZYSTAĆ Z TEJ PROMOCJI?

 • jeżeli nie musisz jeszcze stosować komunikacji elektronicznej – potrenuj na małych zamówieniach, minimalny koszt, prosto i bezpiecznie!
 • korzystasz z miniPortalu? Stosuj nasze narzędzie jako zapasowe, przy tej cenie – jak za darmo
 • pracujesz samodzielnie w dziale? Super! Nasz system jest prosty i nie wymaga współpracy wielu osób
 • korzystasz z promocji dziś – masz gwarantowane te same warunki w następnym roku!

CENNIK PROMOCYJNY

OPŁATA JEDNORAZOWA
ZA KORZYSTANIE Z EPZ DO KOŃCA ROKU 2019

PROFIL SPRZEDAJĄCEGO

Bezpłatny
PLN 0netto
Na zawsze
 • Wpis do bazy
 • Składanie ofert i dokumentów w module postępowania PZP
 • Generowanie formularza JEDZ
 • Składanie ofert w module RFX
 • Dostęp do wszystkich postępowań w EPZ
Zarejestruj się

i poznaj dodatkowe atrakcyjne bonusy

PROMOCJA!

PROFIL KUPUJĄCEGO

Płatny jednorazowo
PLN 1999netto
Cena bez promocji 4999 PLN netto
 • Wpis do bazy
 • Moduł komunikacji - postępowania PZP
 • Generowanie formularza JEDZ
 • Konkursy cenowe w module RFX do 30.000 EURO
 • Dostęp do wszystkich postępowań w EPZ
Zarejestruj się

i poznaj dodatkowe atrakcyjne bonusy